Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Navngivenstjerne.dk (binavn)

info@navngivenstjerne.dk

Etableret 2012

 

Betaling

Betaling foregår online ved køb via vores betalingspartner Paypal. Paypal fastsætter til enhver tid sine betalingsgebyrer, der dog er inkluderet i den viste pris.

 

Levering

Levering af dit stjernecertifikat sker via email som PDF fil eller, hvis det er valgt, printet og sendt med Post Danmark. Porto og fragt er altid inkluderet i prisen.

Leveringstiden er afhængig af Post Danmarks forsendelsesnetværk + 2 hele hverdage hvor vi håndterer din ordre. Dette gælder også for levering via email og PDF.

 

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 30 dages fuld fortrydelsesret, når du handler hos os.

Hvis du ønsker at fortryde fordi du er kommet til at navngive din stjerne forkert (f.eks. fordi du har lavet en stavefejl eller lignende), så skriv til os på info@navngivenstjerne.dk - vi kan ofte ændre ordren.

Fortrydelsesfristen udløber 30 dage efter den dag du har modtaget din vare.

Du skal inden 30 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved email til info@navngivenstjerne.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du nederst i dette dokument.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

 

Annullering af stjernenavn ved fortrydelse

Så snart vi har modtaget beskeden om at du fortryder dit køb sletter vi din registrering fra Det Internationale Stjerneregister.

 

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. 

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

 

Reklamationsret

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

 

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Navngivenstjerne.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og administrativt personale for Navngivenstjerne.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret og vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til www.Navngivenstjerne.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

OBS! Hvis I har en aftale med eksempelvis et anmeldelsessite vil det betegnes som, at der videregives oplysninger til tredjemand. Det skal I oplyse om her, og angive hvem I videregiver oplysningerne til.

Som registreret hos www.Navngivenstjerne.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Navngivenstjerne.dk via e-mail info@navngivenstjerne.dk

 

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@navngivenstjerne.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. 

 

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende - copy/paste ind i en email til info@navngivenstjerne.dk)

- Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail- adresse af den erhvervsdrivende selv]:

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)
- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) - Dato
(*) Det ikke relevante udstreges